image

שינויים בקווי האוטובוסים

הודעת תנועה – אשדוד – שינוי מסלול זמני

החל מתאריך ה-19.11.17 בשעה 22:00 בלילה ועד יום שישי ה-24.11.17 בשעה 05:00 בבוקר יבוצעו עבודות תשתית בשד' הרצל/שבי ציון והצומת תיסגר לתנועה מוחלטת. אי לכך יחולו שינויים במסלולי הקווים המופיעים מטה.

להלן מסלולים הקווים החדשים:

קו 2,2א לנמל:

ייסעו במסלולים המקוריים עד רוגוזין/יצחק הנשיא , ישר לרוגוזין, שמאלה לנורדאו, ימינה לאבא הלל סילבר, ימינה לז'בוטינסקי, שמאלה לאורט והמשך למסלול המקורי

קווים 2,2א למסוף ריביירה:

ייסעו במסלול המקורי עד נורדאו/רוגוזין, ימינה לרוגוזין והמשך למסלול המקורי.

קו 4 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רמב"ם/קיבוץ גלויות, שמאלה לקיבוץ גלויות, ימינה ליצחק הנשיא, שמאלה לרוגוזין והמשך למסלול המקורי.

קו 5 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד אבן עזרא/יצחק הנשיא, שמאלה ליצחק הנשיא, שמאלה לרוגוזין והמשך למסלול המקורי

קו 7 (ביום רביעי בלבד) לחוף-לידו:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הראשונים, ישר לז'בוטינסקי, ימינה לנשיא ויצמן, ימינה לרמב"ם, שמאלה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי עד מורדי הגטאות/הנשיא ויצמן, ימינה לנשיא ויצמן, שמאלה לז'בוטינסקי, שמאלה לראשונים, ימינה לשבי ציון והמשך למסלול המקורי עד לחוף לידו.

קו 7א לרובע-ג' (יום רביעי בלבד):

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הראשונים, ישר לז'בוטינסקי, ימינה לנשיא ויצמן, ימינה לרמב"ם, שמאלה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי

קו 10 לא.ת הבושם:

ייסע במסלול המקורי עד הרצל/יצחק הנשיא, ימינה ליצחק הנשיא, שמאלה לקיבוץ גלויות, ימינה לרמב"ם, שמאלה לנשיא ויצמן, ימינה לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי

קו 10 למסוף ריביירה:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הנשיא ויצמן, שמאלה לנשיא ויצמן, ימינה לרמב"ם, שמאלה לקיבוץ גלויות, ימינה לנשיא ויצמן, שמאלה להרצל והמשך למסלול המקורי

קו 14 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רוגוזין/יצחק הנשיא, ימינה ליצחק הנשיא, שמאלה לקיבוץ גלויות, ימינה לרמב"ם, שמאלה לנשיא ויצמן, ימינה למורדי הגטאות והמשך למסלול המקורי

קו 15 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רוגוזין/יצחק הנשיא , ימינה ליצחק הנשיא, ימינה לאבן עזרא והמשך למסלול המקורי

קו 33,33א לא.ת צפוני:

ייסע במסלול המקורי עד רוגוזין/יצחק הנשיא , ימינה ליצחק הנשיא והמשך למסלול המקורי

קו 33 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד יצחק הנשיא/קיבוץ גלויות, ישר ביצחק הנשיא, שמאלה לרוגוזין והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות:

11004 – רוגוזין/יצחק הנשיא

11005 – מרכז מסחרי רובע א'/ שבי ציון

11006 – שבי ציון/ הרצל

11007 – קיבוץ גלויות/שבי ציון

11008 – קיבוץ גלויות/יצחק הנשיא

12010 - קיבוץ גלויות/יצחק הנשיא

12011 – מרכז מסחרי רובע ב'/קיבוץ גלויות

12012 – שבי ציון/אח"י אילת

12013 – שבי ציון / ההסתדרות

12014 - מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין

תחנות חדשות:

13204 – יצחק הנשיא/הרצל

13219 – יצחק הנשיא/הרצל

13221 - יצחק הנשיא/הרצל

13220 – יצחק הנשיא/רוגוזין

שינויים בתחבורה הציבורית

:קישורים

close