image

מועדוניות

המועדונית הינה מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה הפועלת לאחר שעות הלימודים. במועדונית מקבלים הילדים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית חברתית, סיוע בהכנת שיעורי בית וארוחה חמה.

כמו כן, צוות המועדונית מטפח את הקשר שבין ההורים למועדונית ואת הקשר שבין ההורים לילדיהם.

מטרות

  • לחזק את הביטחון האישי של הילד
  • לשפר את תפקודו האישי החברתי והלימודי.
  • לשפר את מערכת היחסים שבין הילדים להוריהם.
  • למנוע סידור חוץ ביתי.

באשדוד פועלים מספר דגמים של מועדוניות

  • מועדונית טיפולית - פועלת 5 ימים בשבוע (ימים א-ה) בין השעות 12:30 עד 17:30. במועדונית יש 15 ילדים בגילאי 6-11. צוות של מדריכה ואם בית.
  • מועדונית משותפת חינוך-רווחה - פועלת 5 ימים בשבוע (ימים א-ה) בין השעות 13:00 עד 19:00. במועדונית יש 15 ילדים בגילאי 6-11. צוות של מדריכה ואם בית.
  • מועדונית מתבגרים - פועלת 4 ימים בשבוע (ימים א-ד) בין השעות 13:00 עד 18:00. במועדונית יש 15 ילדים בגילאי 11-14. צוות של 2 מדריכים.
  • מועדונית לילדים עם קשיי התנהגות - פועלת 5 ימים בשבוע (א-ה) בין השעות 13:00 עד 18:00. במועדונית 12 בנים בכיתות ג-ה. צוות של 2 מדריכים ואם בית.
  • מועדונית ביתית - פועלת בבית פרטי על ידי מפעילת מועדונית, 5 ימים בשבוע בין השעות 13:00 עד 18:00. במועדונית 6 ילדים, כיתות א-ד.

אשת קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
רויטל אזואלוס שייב רכזת מועדוניות 08-8545864 08-9568026 revitalaz@ashdod.muni.il
close