image

מחלקת התמכרויות, דרי רחוב ושיקום האסיר

מחלקתנו מורכבת מ-4 יחידות מקצועיות בעיר אשדוד : תחנה לטיפול בנפגעי סמים, מרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים ויחידה לדרי רחוב ושיקום האסיר.
עבודת שלושת היחידות נגזרת מתקנות משרד הרווחה, חזון ראש העיר ופועלת בהנחיית מנהל שירותים חברתיים למתן מכלול שירותים לפרט, למשפחה ולקהילה במטרה לקדם איכות חייהם של תושבים והחזרתם למעגל החיים, החברה והעבודה.

אוכלוסיית היעד 

 5 סוגי אוכלוסיות מעל גיל 18: נפגעי אלכוהול, נפגעי הימורים, נפגעי סמים, אסירים משוחררים ודרי.

שירותי המחלקה 

איתור, טיפול, מניעה ושיקום תעסוקתי תוך שיתופי פעולה וממשקים בין גורמים עירוניים בתחום. השירות מגוון ובעל אורינטציה רגישת תרבות ודת.

צוות המחלקה

עובדים סוציאליים ומדריכים מיומנים בתחום הטיפול בנפגעי התמכרויות, דרי רחוב ושיקום האסיר. ניתן טיפול ב-3 שפות עברית, רוסית ואמהרית.

מטרות המחלקה 

  חיזוק רצף השירותים הקיימים והקמת מענים זמינים ואיכותיים תוך התאמה לצרכים משתנים של 5 האוכלוסיות במטרה להשאיר את האדם בסביבתו.

  •  איתור והגנה על חסרי ישע הנמצאים בסיכון.
  •  העלאת מודעות ציבורית ועירונית לסכנת התנהגויות ממכרות.

טיפול כרוך בתשלום סמלי חודשי

 לשירותכם בכל שאלה

השירותים במחלקה ניתנים באמצעות 4 מרכזים טיפוליים יעודיים:

 

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
רונית דיניץ מנהלת תחום התמכרויות ודרי רחוב 08-9238525 08-8562221 ronittalker@ashdod.muni.il
לילי איטח מזכירת מרכז לנפגעי אלכוהול והימורים 08-9238525 08-8562221 lilit@ashdod.muni.il
close