image

מידע מורחב סמים

היחידה לטיפול בנפגעי סמים פועלת במסגרת השירותים של אגף הרווחה והחברה בעיריית אשדוד ומעניקה מענה טיפולי אמבולטורי במסגרת הקהילה והמשפחה למתמכרים ולבני משפחותיהם, ע"י צוות רב מקצועי הכולל עו"ס מומחים בתחום ההתמכרויות, מדריכים טיפוליים ורכזת תעסוקה. 
היחידה נמצאת ברחוב היהלומים 7 באשדוד ופועלת גם בשעות אחה"צ.

בעיית השימוש בסמים

תופעת השימוש לרעה וההתמכרות לסמים הינה נגע מתפשט, שפוגע בחברה הישראלית על כל רבדיה. ההתמכרות פוגעת במצבו הרגשי והגופני של הפרט, ביחידה המשפחתית ובמערכת הסביבתית שלו ומובילה להרס כלל מערכתי ברמה תפקודית, תעסוקתית, כלכלית, ובריאותית. כמו כן, היא קשורה בפעילות עבריינית, אלימות במשפחה, מעורבות בתאונות דרכים ובמצבי סיכון עד לאובדן חיים.

מי יכול לפנות אלינו ?

 1. מכורים נפגעי סמים מגיל 18 מעלה אשר מעוניינים לטפל בבעיית ההתמכרות, באמצעות תהליך גמילה פיזי וטיפול פסיכוסוציאלי.
 2. בני משפחה של מכורים לסמים החיים בסביבת בן משפחה מכור המטופל ביחידה, ומעוניינים להשתלב בטיפול של גמילה ושיקום המשפחה המכורה.

מהן מטרות הטיפול ?

 1. סיוע למכור המתמודד עם ההימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים בטיפול, בשיקום, בשילובו באורח חיים נורמטיבי תוך התאמה דיפרנציאלית לצרכיו האישיים.
 2. סיוע למשפחת המכור המעוניין לטפל בבעיית ההתמכרות/הימנעות משימוש תוך שילוב בתהליך הטיפולי בנושאים הקשורים ישירות להימנעות משימוש חוזר וחזרתו לתפקוד תקין.

כיצד פונים ?

הפנייה לטיפול בהתמכרויות יכולה להיעשות ע"י פנייה עצמאית או ע"י כל גורם טיפולי אחר.
עם קבלת הפנייה נערכת לפונה פגישה עם עו"ס מטפל ביחידה, להיכרות ראשונית ולתיאום ציפיות. העו"ס המטפל אוסף את כל המידע אודות המטופל ובני משפחתו, במהלך כך נערכת ועדת אבחון לפונה אשר תחליט על תכנית הטיפול והשיקום המתאימה ביותר לנפגע ההתמכרות ומשפחתו (לדוגמא: טיפול ביחידה, טיפול ביחידה+מרכז יום, הפניה למסגרות קהילה וכדו)

כיצד נקבעת תכנית הטיפול ?

 תכנית הטיפול תהיה בהתאם למטרות הטיפוליות שהומלצו בוועדת האבחון עבור המטופל. תהליך הטיפול כולו מלווה במעקב לגילוי חומרים פסיכואקטיביים (בדיקות שתן).
העו"ס המטפל ייתן הדגשים במסגרת הטיפול הן בטיפול הפרטני הן בטיפול הקבוצתי והן בהתערבויות המשפחתיות, למאפיינים של הפונה כגון: עולים, נשים, צעירים, חולים במחלות פיזיות ויתייחס לנושאים טיפוליים הקשורים לחייו של המכור ללא הסם כגון: הפרידה מהסם, בניית סביבה חברתית חדשה מותאמת, התמודדות במסגרת המשפחה הגרעינית המורחבת, מיומנויות הוריות, שיתוף הורים בטיפול, רכישת מיומנויות לשילוב בעולם העבודה ועוד.

מהם המענים הניתנים ביחידה ?

 1. אבחון פסיכוסוציאלי לגמילה מסמים
 2. הפניה למסגרות גמילה וטיפול
 3. טיפול פרטני
 4. טיפול קבוצתי
 5. מרכז יום לגברים
 6. מרכז יום לנשים
 7. שיקום תעסוקתי
 8. ייעוץ פסיכיאטרי (במידת הצורך)
 9. ייעוץ זוגי/משפחתי למכור ולבני משפחתו

מהי מסגרת מרכז היום ?

מסגרת מרכז היום הינה מסגרת טיפול קבוצתית הפועלת 5 ימים בשבוע מהשעה 8:00 ועד השעה 15:00.
הטיפול באמצעות הקבוצה מאפשר למטופל לחוות טיפול מתוך התבוננות בתהליכים הפנימיים והבין אישיים שעוברים על חברי הקבוצה ועליו, לשפר מיומנויות בינאישיות, להתמודד עם גבולות המסגרת, למידה של נתינה וקבלת משוב ועוד.
ביחידה פועלים 2 מרכזי יום (לגברים ולנשים בנפרד)..משך התוכנית המומלצת לשהות במרכז היום הינו 9 חודשים.

אילו קבוצות טיפוליות מתקיימות ביחידה ?

ביחידה מתקיימות קבוצות נוספות המיועדות לסייע ולתמוך בתהליכי השינוי שעוברים על המטופל המכור הנקי ומשפחתו, כגון: קבוצה לבני/ות הזוג, קבוצת הורים של נפגע התמכרות, קבוצת הורים מכורים, קבוצת ילדי מכורים ועוד
העו"ס יתערב התערבויות טיפוליות בשיתוף בני המשפחה על פי הצורך, כגון: התערבויות משפחתיות, זוגיות וילדים בסיכון.

מהם המענים בתקופת השיקום ?

בתקופת השיקום מתמודד המתמכר עם ההיבטים הנפשיים והחברתיים של ההתמכרות. בשלב הזה מושם דגש על תפקודו הנורמטיבי, בעזרת טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי. כמו כן, מושם דגש רב על שילובו בעולם העבודה , לשם כך עובר המטופל לפי הצורך אבחון מקצועי ומשולב במסגרת שיקומית תעסוקתית, בהכשרה מקצועית או השלמת השכלה וכדומה.

 

close