image

שיקום תעסוקתי למטופלים על רצף ההתמכרות

שיקום תעסוקתי למטופלים על רצף ההתמכרות

חזון

תכנית שיקום תעסוקתי למטופלים על רצף ההתמכרות הינה תכנית שיעודה יצירת מענה הולם ייחודי וייעודי לאדם המתמודד עם התמכרות, במטרה לקדם התפתחות אישית, מקצועית וחברתית תוך ניהול אורח חיים נורמטיבי ,יצרני ועצמאי ומתן תחושת שייכות ותרומה לקהילה.

בבסיס התוכנית: העצמה אישית ותעסוקתית, פיתוח כישורים עמדות ומיומנויות אשר ירחיבו את היוזמה ולקיחת האחריות של המטופלים ויעניקו להם מסגרת אישית ומעטפת לצורכיהם המיוחדים וזאת תוך הנחת רשת ביטחון שתאפשר להם תפקוד מיטבי כאנשים עצמאיים שהינם  חלק מהחברה והקהילה הנורמטיבית.

מטרות תכנית התעסוקה

 1.הקניית מיומנות בסיסית בתחום התעסוקה, העצמה אישית, הקניית כלים לחיזוק מוטיבציה, ולתפקוד נורמטיבי ועצמאי.

 2.פיתוח כישורים רכים כגון: אחריות ויוזמה, התאמת חליפה אישית למטופל על פי מאפייניו כישוריו וצרכיו הייחודיים.

3. השמה בתעסוקה ובהכשרה מקצועית.

 אוכלוסיית היעד:

מטופלים נפגעי התמכרויות הנמצאים  בשלבי טיפול מתקדמים: מעל חצי שנה של טיפול וניקיון.

הפעילות התעסוקתית טיפולית במרכז הטיפול

במסגרת התוכנית ניתנים מענים מגוונים בהתאם לקביעת תכנית ההתערבות האישית לכל אחד ואחת :

  • אבחון תעסוקתי
  • שילוב במרכזי למידה / השלמת שנות השכלה
  • שילוב בלימודי הכרת המחשב
  • השתתפות בסדנאות מתחום עולם התעסוקה
  • שילוב בהכשרות מקצועיות
  • מתן מענה וליווי אישי לתחום התעסוקה, ייעוץ, מסירת מידע, מתן כלים כגון כתיבת קורות חיים, הכרות עם מעגלי חיפוש עבודה, הכנה לראיונות עבודה, השמה ומעקב.
  • פעילות מעצימה ומעשירה בתחום תעסוקה וכלים נלווים בעזרת פעילות חברתית – כגון מועדון תעסוקתי, הרצאות, סדנאות לניהול כלכלי, קבוצות נשים ועוד.
close