image

תוכנית אבות

תוכנית העצמה לאבות יוצא אתיופיה.
 התוכנית פועלת במישור פרטני וקבוצתי על מנת לסייע למשתתפים בתוכנית לתפקד טוב יותר בתוך המשפחה ומחוצה לה.

 א.  התייחסות פרטנית במגוון התחומים שהאבות זקוקים, ויעוץ והכוונה.

ב.  פעילות גופנית להקניית אורח חיים בריא

ג.  מפגשים קבוצתיים, הרצאות במגוון נושאים היכולים לסייע לאבות כגון ענייני הורות ונושאים פיננסים בכו.

 התוכנית מיועדת לאבות יוצאי אתיופיה המעוניינים להצטרף

ניתן לפנות למדריך התוכנית: גטצ'או גדעון אדגו  בטלפון 08-8516898

 

close