image

תוכנית במעלה

תוכנית במעלה מופעלת באחריות מחלקת עולים, מינהל לשירותים חברתיים בשיתוף פעולה עם מחלקה אזורית ו-ח'. 
התוכנית מופעלת במתנ"ס חרצית, תוכנית אשר מיועדת למשפחות שמתגוררות ברובע ח', משתתפים בתוכנית   24 ילדים יוצאי אתיופיה בגלאים  13-8, ילדים שהוריהם מטופלים במחלקה אזורית ח-ו בשל נזקקותם ברמות שונות על רקע בעיות כלכליות מדובר במשפחות ברוכות ילדים רובן מתקיימות מקצבאות ביטוח לאומי וכמה מהם עובדים בעבודות מזדמנות, בתוכנית משתתפים ילדים שאובחנו עם  קשיים לימודים, אישיים וחברתיים.  

  מטרות התוכנית

   חיזוק הילד והקניית הרגלי למידה וכישורי חיים.

  • הגברת נוכחות הורית בחיי הילד והחזרת הסמכות ההורית.
  • שינוי גישה כלפי הילד במסגרות החינוך, מניעת הנשירה והסמויה.
  • חיבור ההורים למערכת החינוך והגברת מעורבותם בכל הקשור בחינוך ילדיהם.
  • השתלבות חיובית של הילד במסגרות נורמטיביות בקהילה.

 ניתן לצור קשר לאסתר ברוך עו"ש

ורכזת התוכנית בטל' 08-8516865

close