image

תכניות קהילתיות לעולים מצרפת

  • התייחסות פרטנית הכולל סנגור, תרגום, וליווי מול המוסדות.
  • הנגשת מידע ומתן ויעוץ והכוונה.
  • מסגרת תומכת לילדים הכולל עזרה מבחינה לימודית חברתית ואישית ופעולות העשרה
  • קבוצה העצמה לנערות מתבגרות על רקע משבר עלייה.
  • העצמת אימהות עצמאיות אימהות חד הוריות

ניתן ליצור קשר בטל' –  08-8516865

לינדה אלעזרה רכזת עולי צרפת.

close