image

*6107 מוקד שירות ומידע - אפוטרופוס הכללי

החל מתאריך 31.12.2019 יפעל מוקד השירות והמידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים באפוטרופוס הכללי בכל יום (א'-ה') בין השעות 16:00 – 8:00.

המוקד ייתן מענה עבור מידע כללי בנושא אפוטרופסות החל מקבלת צו המינוי בבית המשפט והמשך בהגשת דיווחים ובקשות שעל האפוטרופוס להגיש במסגרת תפקידו, ביניהם:

  • הגשת טופס 'פרטה' (דו"ח ראשוני) על ידי אפוטרופוס
  • הגשת טופס 'סל מחיה' על ידי אפוטרופוס
  • הגשת דו"ח תקופתי עבור אפוטרופוס לענייני רכוש
  • השקעת כספים של אדם שמונה לו אפוטרופוס בקרנות האפוטרופוס הכללי
  • קבלת מידע כללי הדרוש לאפוטרופוס לצורך מילוי תפקידו
  • קבלת מידע על אופן הגשת תלונה בעניין הקשור לטיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס ועוד ..

יש לך שאלה? נתקלת בבעיה?

פנה למוקד השירות והמידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים בטלפון *6107

close