image

קורסים והכשרות מקצועיות

קורסים והכשרות מקצועיות

המרכז מציע ייעוץ  וסיוע  במימון חלקי/מלא להכשרה מקצועית מטעם המדינה.

מגוון סדנאות בתחום התעסוקה, קורסי מחשבים, ליווי תעסוקתי לאורך הלימודים, קישור למלגות.

close