image

תוכניות תעסוקה ייחודיות

תכנית תעסוקה שווה

מטרת התוכנית: שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח, תוך זיהוי ועבודה על חסמים, פיתוח והגברת מיומנויות תעסוקה, ליווי לאורך שנת ההעסקה הראשונה, תוך תהליך והשתתפות מלאה של המשתתף בתוכנית.

מרכיבי התוכנית: התוכנית מורכבת מפגישות פרטניות עם מקדם תעסוקה, המומחה לעניין המוגבלות. הליווי מובנה לפי צרכיו של הפונה ויכול לכלול שילוב בסדנאות קבוצתיות, עזרה במימון הכשרה מקצועית. כאשר מטרת התהליך היא השמה מדויקת ונכונה עבור כל משתתף.

תכנית סטרייב

מטרת התוכנית: תכנית סטרייב היא תכנית חברתית ייחודית, המדמה את עולם העבודה ומאפשרת מימוש אישי ומקצועי. בתוכנית סטרייב המשתתפים מקבלים כלים פרקטיים להתמודדות טובה יותר בעולם העבודה, מציאת עבודה בעלת ערך ומשמעות, התמדה בעבודה וקידום.

מרכיבי התוכנית:

  • תהליך קבוצתי ואימון פרטני
  • ליווי אישי לאורך כל הדרך
  • תמיכה מלאה של צוות מקצועי ומיומן

תכנית מרחב לקידום תעסוקה

מטרת התוכנית: שילוב בתעסוקה של צעירים וצעירות במצבי סיכון, אשר זקוקים לליווי ותמיכה בתהליך של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/ יציאה להכשרה מקצועית, התמדה וקידום.

מרכיבי התכנית: ליווי פרטני המתמקד במיומנויות אישיות ותעסוקתיות יחד, כגון: זיהוי חוזקות ויכולות, בחירת מקצוע לעבודה או ללימודים, תוך בניית תכנית אישית.

בתכנית מופעלות סדנאות מותאמות לצרכי הצעירים והצעירות, הקשורות לתעסוקה ולימודים כולל פיתוח מיומנויות למידה ורכישת ידע . קיימת אפשרות לביצוע אבחון תעסוקתי, סיוע עם מלגות לימוד או הכשרות מקצועיות, דיור ועזרה בהסדרת חובות ומיצוי זכויות.

 תכנית הפלוס בשישים

 מטרת התכנית: "הפלוס בשישים" הינה תכנית לקידום תעסוקה לגילאי 60 ומעלה המעוניינים להמשיך להיות משולבים במעגל העבודה ולשמור על הכנסה נוספת לגמלאות.

התוכנית מופעלת ע"י שירותים חברתיים בעיריית אשדוד, ג'וינט ישראל-אשל והמשרד לשוויון חברתי.

מרכיבי התכנית:

  • ליווי אישי וקבוצתי למיקוד תעסוקתי
  • יעוץ בכתיבת קורות חיים
  • סדנאות להתחדשות בתעסוקה
  • היכרות עם עולם העבודה העכשווי
  • מיתוג עצמי, הכנה לראיון עבודה
  • חיפוש עבודה ברשת, ג'וב קלאב
  • קורסים ועוד

בואו להפוך את הגיל והניסיון ליתרון בשוק העבודה!

close