image

תכניות הכנה לעולם העבודה

המרכז מציע סדנאות בתחום התעסוקה במסגרת מפגשים פרונטליים  ודיגיטליים.

מפגשים בנושא:

  • כתיבת קורות חיים
  • הצגה עצמית
  • הכנה לראיונות עבודה
  • שיטות למציאת עבודה
  • סדנאות לאיזון בין בית לעבודה
  • ימי הכרות עם מעסיקים ועוד.
close