image

אתגר ההורות

משפחה שמחה

הורות הייתה מאז ומעולם נושא שהעסיק את בני האנוש.

ההורות כיום בשנות ה – 2000 דורשת מאתנו התמודדויות עם אתגרים חדשים.

ההורים נדרשים למשימות רבות ותובעניות.

המיומנות המשתנות, שנדרשות מההורים במהלך התפתחות הילד מהוות אתגר.

התפקיד ההורי הינו התפקיד היחידי אליו אנו נכנסים ללא הכשרה מוקדמת.

במהלך החיים ישנם שינויים טבעיים, צפויים ובלתי צפויים, שדורשים מהמשפחה לגייס כוחות ומשאבים ולהגיע לאיזון מחודש.

במנהל לשירותים חברתיים באשדוד פועלים מספר גופים מקצועיים שיכולים לתת מענים שונים בנושאים הקשורים לילדכם.

באתר זה ניתן מענה לסוגיות שונות בחיי המשפחה, וההתמודדויות השונות בתחומים השונים: זוגיות, הורות, גיל הרך, גיל החביון (6-12), משפחות במצבי משבר.

שימו לב!

החל מתאריך 01/01/19 התווסף נושא חדש: טיפים בנושא אחים בכל אחת מארבעת הקטגוריות

איור של משפחה

close