image

יחסי אחים מהזוית הזוגית משפחתית

הילדים שלנו בגילאי 7 ו-9  חולקים חדר משותף ורבים כל הזמן ועל כל דבר אפשרי... המצב בלתי נסבל. עונשים לא עוזרים. מה לעשות?

ילדים אכן רבים ומשלימים ורבים שוב. אין ספק שעבורכם ההורים זה עשוי לעורר תסכול וחוסר אונים, אך צריך לזכור שקונפליקטים הם  חלק בלתי נפרד  מיחסים קרובים.  ניתן ואף צריך לראות זאת כחלק מאימון שלהם לקראת הקשרים המשמעותיים הבאים בחייהם כמבוגרים- כמו גורים, המרבים לשחק ביניהם, לנשוך לשרוט ולהתגלגל וחוזר חלילה כחלק מאימון לקראת הצייד וההישרדות כבוגרים בטבע.

איך אדע כהורה מתי נכון להתערב ומתי לא?

יש לזכור שחשוב לבדוק את המינון ואם המריבות הן ברמה נסבלת או לא. אם הריבים בין האחאים מגיעים למצב של אלימות מילולית ו/או פיסית, השפלה או לעג מתמשכים מומלץ להתערב להפסקתם באופן מידי כמובן. צריך גם לבדוק האם מעבר לקשר ביניהם, מבטא אחד הילדים או יותר מצוקה בתחומים אחרים שבאה לידי ביטוי בריב עם אחיו/אחותו. במקרה כזה רצוי לערוך חשיבה משותפת ולהבין את המצב באופן מעמיק יותר.

לעיתים, המריבות בין האחים משקפות את היחסים במשפחה בפרספקטיבה רחבה יותר. כל ילד עשוי לעורר בנו ההורים, תחושה אחרת. יש ילד שמזכיר לנו את עצמנו כילדים חסרי אונים למשל, ואחר שמעורר בנו חלקים אחרים המוכרים לנו אצל בן או בת הזוג, שעימם קשה לנו להתמודד, למשל כמו תוקפנות, קורבנות, מניפולטיביות ועוד. חשוב שנדע שמקומנו כילדים במשפחת המוצא שלנו כילדים הגדולים במשפחה, האמצעיים או הקטנים ביותר מפעיל אותנו גם כהורים. התחושות הללו מגייסות אותנו ואף יכולות להכתיב את בחירותינו כהורים מתי להתערב ומתי לא, מתי לתמוך בילד זה או באחר במריבה. עלינו להיות מודעים לחיבורים שאנו עושים ולדעת להפריד בין החוויה שלנו כילדים למציאות כיום במריבות ובקשרים בין ילדינו.  

איך נכון להתערב בריבים בין ילדי?

חשוב לזכור שבזמן ריב אחים בודקים, לעיתים קרובות, לטובת מי מהם ההורה יתערב.  ולכן כשמתערבים חשוב להתערב כמגשרים ולא כשופטים. כלומר, להושיב את שניהם ולעזור להם לדבר ביניהם על מה שקרה ללא נקיטת עמדה לגבי מי צודק ומי לא.  גישה כזו מלמדת אותם לנהל דיאלוג ולפתח אמפטיה לצד השני ולהבין שגם לאחר יש רגשות ורצונות.  בנקיטת עמדת מגשר ההורה מעודד את הילדים ליצור קשר טוב וקרוב ביניהם.  כמובן שחשוב מאוד ששני ההורים יהיו מתואמים ביניהם לגבי אופן התערבות זה ויעבירו לילדים את אותם מסרים.  

 

התחנה לטיפול משפחתי וזוגי באשדוד נותנת ייעוץ וליווי מקצועי בנושאים רבים הנוגעים לחיי המשפחה וההורות לתושבי אשדוד במחיר מסובסד.  ניתן לפנות לקבלת ייעוץ מעמיק יותר גם בנושא זה.      

close