image

יחידת המשפחתונים

משפחתון הנו מסגרת חינוכית טיפולית מקצועית לקבוצה של עד 5 ילדים, מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים, המעניקה  תשומת לב והשקעה אישית לכל תינוק ופעוט בקבוצה.
 במשפחתון מתקיימות פעילויות שונות המפתחות מוטוריקה אצל תינוקות, ופיתוח תקשורת מבוגר – ילד.
 הפעילות המתבצעת במשפחתון תורמת לפיתוח ביטחונו העצמי של הילד, ואמון בסיסי בסביבתו הקרובה.
 מסגרת המשפחתונים פועלת תחת פיקוח רכזת מקצועית ובאחריות יחידת המשפחתונים במנהל שירותים חברתיים בעיריית אשדוד.

 

רישום למשפחתונים

שעות פעילות המשפחתון

 משפחתונים הפועלים 5 ימים בשבוע

 ימים א' – ה' בשעות 7.00 – 16.30

 משפחתונים הפועלים 6 ימים בשבוע

 ימים א' – ה' בשעות 7.00 – 16.00

 יום ו' – בשעות 7.00 – 12.00

 ניתן לברר את שעות פעילות המשפחתון המבוקש באמצעות רכזת המשפחתונים באזור מגוריכם.

כתובתנו:

המעפילים 31, רובע ב'

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
שרה בל מנהלת יחידת המשפחתונים 08-8545377 08-9568026 sarabel@ashdod.muni.il
רותי קדוש מזכירת יחידת המשפחתונים 08-8545377 08-9568026 mispachtonim@ashdod.muni.il
close