image

פתיחת משפחתון באשדוד

התנאים להפעלת משפחתון מוכר על ידי משרד העבודה והרווחה והעירייה 

  • מנהלת משפחתון בעלת תעודת "מטפלות – סוג 1", מטעם משרד העבודה והרווחה.

  • עמידה של המטפלת ושל הבית בקריטריונים ובהנחיות שנקבעו על ידי משרד העבודה והרווחה ובדגש על בטיחות המשפחתון.  

  • עמידה בתנאי ועדת הקבלה המשותפת לעירייה ולמשרד.
close