image

נוער וצעירים

המחלקה מטפלת בבני נוער וצעירים בגילאי 13-25 מאשדוד, הנמצאים ברמות שונות של ניתוק ממסגרות לימודיות, משפחתיות וחברתיות, ללא התמכרויות, פיגור ו/או מחלות נפש. בני הנוער מאופיינים בבעיות בקשר הורים ילדים, בהפרעות התנהגות, בפגיעות מיניות ובהפרעות אכילה.

השירותים הניתנים במחלקה כוללים טיפול פרטני, קבוצתי, הדרכת הורים, ומענים בקהילה:

בית רשת – מרכז יום לנוער מנותק מכל מסגרת המעניק טיפול מערכתי קצר מועד כולל אבחון והשמה בפרק זמן של בין שלושה חודשים עד חצי שנה. 
קורת גג – הלנה קצרת מועד לארבעה בני נוער בו זמנית במצבי חירום. 
מועדון נוער חברתי וטיפולי – ממוקם בבית רשת בשעות אחר בצהריים והערב. מטרתו איתור בני נוער בסיכון והפנייתם לטיפול המתאים. 
בית חם לנערות - הענקת סביבה טיפולית משמעותית בכל המישורים באמצעות קבוצות טיפוליות, חווייתיות וחברתיות לנערות בסיכון. 
נוח"ם - מסגרת טיפולית המשלבת לימודים לנוער מנותק ובסיכון מהמגזר החרדי. 
דירת מעבר - דירה לצעירות אשר זקוקות להכנה וליווי טיפולי לקראת חיים בוגרים ועצמאיים. 
אפיקים - מענה תעסוקתי, הכוונתי ולימודי לצעירים בגילאי 18-27.

השירות לאוכלוסייה ניתן על ידי עובדים סוציאליים מיומנים, ותכנית הטיפול נקבעת יחד עם המשפחה/ הפרט.

להלן פירוט התוכניות:

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-5519128
פקס: 08-852877
שעות פעילות: ימים א',ג' בין השעות 8:00-13:00, 16:00-18:30 ב',ד',ה' 8:00-16:00

קבלת קהל בתיאום מראש
כתובת: בניין המשרדים במרכז המסחרי רובע א' רחוב רוגוזין

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
מירב אבירם מנהלת מחלקת נוער וצעירים 08-8519154 08-8528977 MeravAv@ashdod.muni.il
דניאלה סלומון מזכירת מחלקה 08-8519128 08-8528977 danielas@ashdod.muni.il
close