image

אזימוט

תכנית הצעירים של הקרן לידידות תפעל להגדלת השתלבות איכותית והולמת יכולות של צעירים בתעסוקה.
התכנית מיועדת לצעירים, מהפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל, בדגש על נוער וצעירים ממוצא אתיופי, הנמצאים בשלב של קבלת החלטות ותחושת חוסר כיוון ביחס לעתידם.
התכנית הינה תכנית תלת שלבית הפועלת בנקודות זמן שונות וקריטיות בחייו של הצעיר/ה: שלב טרום צבא, שלב השירות הצבאי ובשלב שלאחר השירות- פוסט צבא.
המענה הייחודי בשלב השלישי בתכנית, הינו בעיקר מענה פרטני המשלב בתוכו מענה ארוך טווח ומענים נקודתיים להתרת חסמים המגבילים את הצעיר/ה במימוש התפתחותם התעסוקתית א/ו ההשכלתית.
בשנה זו, התכנית תפעל בערים הבאות: אשדוד, אשקלון, ירושלים, נתניה, פ"ת,יבנה, רמלה ובהמשך התכנית תורחב לערים נוספות.
רכזי התכנית יפעילו את שלב פוסט הצבא, וכן, ויהוו גם נציגים של תכנית אזימוט ברמה המקומית.

מרכיבי התכנית

טרום צבא נוער ממוצא אתיופי, גילאי ; 16-18
הגדלת השתתפותם של צעירים ממוצא אתיופי בתכניות הכנה לשירות ובמכינות קדם צבאיות, לשם גיוסם לתפקידים משמעותיים הולמי יכולות.
על מנת לקדם מטרה זו, הקרן תומכת במכינות קדם צבאיות ובארגונים אחרי וזינוק בעליה.
מהלך השירות הצבאי : גילאי ;18-21 שיפור השיבוץ לתפקידים הולמי יכולות בצבא, וזאת דרך קורס אמיר בהפעלת צה"ל ומכון פורשטיין ומערך חיילים נזקקים ומשפחותיהם.
פוסט צבא : ליווי אישי לצעירים , בגילאי- ; 21-35 מתן כלים והתרת חסמים של צעירים בעולם התעסוקה לשם מימוש יכולותיהם האישיות והבטחת עתידם הכלכלי והחברתי בחברה הישראלית. שלב זה מתבצע על ידי תכנית ליווי פרטנית לכל צעיר/ה הכוללת בתוכה תכנון מפגשי ליווי, וכן יעדים קצרי טווח וארוכי טווח. הליווי האישי יכלול הנגשת הזדמנויות, מידע ומשאבים הנדרשים לצעיר/ה לשם שילוב מוצלח והולם יכולות בשוק התעסוקה/האקדמיה.
שלב זה מתקיים ב- 7 ערים: אשקלון, אשדוד, ירושלים, יבנה, נתניה, פתח תקווה ורמלה.
בכל רשות, ילוו הרכזים עד 40 צעירים (ביחס של % 70 ממוצא אתיופי).

 כרטיס ביקור אתי חדד לוי רכזת צעירים ידידות תכנית אזימוט 0509933028

close