image

ידידים

תוכנית ידידים סלע

סיוע לנערות בסיכון ובמצוקה

תוכנית סלע פותחה כמענה לנתונים הקשים העולים מן השטח ובמטרה לתת מענה מקיף לנערות במצבי סיכון ומצוקה. לתוכנית 4 מטרות מרכזיות:  העצמה נשית ופיתוח תפיסת עתיד חיובית, מניעה והפחתה של התנהגויות מסכנות, יצירת מערכת תמיכה חברתית לנערה ופיתוח כישורי חיים ומסוגלות תעסוקתית.

אוכלוסיית היעד הינן נערות בגילאי 13-18 המופנות על ידי המחלקות לשירותים חברתיים או מחלקות החינוך המאופיינות בטווח התנהגויות המסכנות אותן ואת סביבתן כגון קשיי הסתגלות ותפקוד לקוי במסגרות קיימות, סכנת נשירה מביה"ס, שוטטות, התנהגות מינית מסכנת, אלימות, שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים, ניסיונות אובדניים וכיוצ"ב.

תוכנית סל"ע מבוססת על מודל עבודה הוליסטי המציע מענה חינוכי בלתי פורמאלי המשלב מתן ידע, ייעוץ, הכוונה, תמיכה, עזר והדרכה, תוך רגישות להבדלים בין תרבותיים ולצרכים של כל אחת ואחת מהנערות. התוכנית משלבת מרכיבים מרכזיים אלו:

  • חונכות אישית
  • ביקורי בית
  • סיוע לימודי
  • פעילות קבוצתית שבועית
  • סדנאות מיומנות יצירתית וסדנאות מחשוב
  • מעורבות קהילתית

לפרטים ניתן לפנות לעו"ס אילנה בלאי מרכזת התוכנית במחלקת נוער וצעירים

08-8519129/ 08-8519128 או במייל ilanabl@ashdod.muni.il

סיירת נערים

 תכנית סיירת פותחה כמענה משלים לנתונים הקשים העולים מן השטח המעידים על עלייה במספר הילדים והנוער המצויים במצבי סיכון, מצוקה והזנחה. ייחודה של התכנית הוא ביכולתה להתאים לכל ילד ונער מענה פרטני המבוסס על אישיותו, צרכיו נטיותיו וחוזקותיו.

אופי הפעילות 

תכנית סיירת מבוססת על שלושה רבדי פעילות:

  • חונכות אישית - מסייעת לילדים בהתמודדויות השונות הנובעות ממצבי הסיכון, המצוקה וההזנחה.
  • פעילות קבוצתית - קבוצת שווים חיובית ותומכת, המעצימה את הילדים ופותחת עבורם אפיקי התפתחות חדשים.
  • פעילות קהילתית - הילדים המשתתפים בתוכנית סיירת לוקחים חלק בפעילות התנדבותית למען הקהילה

 לפרטים ניתן לפנות לעו"ס אילנה בלאי מרכזת התוכנית במחלקת נוער וצעירים

08-8519129/ 08-8519128 או במייל ilanabl@ashdod.muni.il

close