image

מורשת

פרויקט נתיבים להורות

פרויקט "נתיבים להורות" הוקם לפני כ-4 שנים מתוך צורך שזיהינו של משפחות המתקשות להתמודד עם ילדיהם המתבגרים ועל רקע זאת היחסים והאווירה בבית מתוחים.  

מטרות הפרויקט :

- לאפשר יצירת קשר מחודש וקבלה ללא תנאי של הנערה ע"י הוריה, והגברת המחויבות ההורית לחיפוש פתרון לבעיות לעומת פתרונות של דחייה והרחקה.
- לסייע למשפחות להתמודד עם המתבגרים, לצמצם את מצבי הסיכון ולהבטיח את התפתחותם התקינה תוך הישארותם בסביבתם הטבעית במשפחה ובקהילה .

הפרויקט פועל מזה כ-5 שנים . מדי שנה מטופלות בפרויקט כ-17 משפחות, אחרי שאושרו בוועדת החלטה. 
מדובר במשפחות, ברוכות ילדים, מתמודדות עם בעיות של סמכות הורית מוחלשת,קושי בהצבת גבולות לילדים,קשיים כלכליים, הילדים עם קשיים של בריחות ממסגרת ושוטטות ברחוב, רבים עם בעיית ADHD שלא אובחנה וטופלה, נגיעה בסמים,פגיעה מינית מחוץ למשפחה ועוד.
המשפחות מופנות ע"י עו"ס רווחה או ע"י בי"ס מורשת ודרך הנערות המגיעות לבית חם חרדי.
המטפלות יוצרות קשר עם המשפחה ונפגשות איתן בהרכבים שונים, הורים וילדים, בהתאם.
לכל משפחה נבנית תוכנית טיפולית עם מטרות ויעדים שנבחנת בועדת הערכה פנימית יחד עם המשפחה לאחר כ-4 חודשי טיפול . תוך כדי העבודה עם המשפחות עולות בעיות רחבות ונדרשת עבודה מערכתית רחבה יותר וקשר עם גורמים בקהילה.

אחראית הפרויקט: פאני וקנין עו"ס במחלקה לנוער וצעירים.

טלפון: 08-8519151/ 08-8519128

פרויקט "בית חם"-מנוף בי"ס מורשת

 פרויקט "בית חם" קם מתוך עבודתנו עם נערות חרדיות שנשרו ממסגרות חינוכיות והיו בתהליך מואץ של הידרדרות לרחוב.
הנערות הללו זמן רב לא מדווחות כנושרות, המשפחה  בהכחשה, מתביישים בכך ולעיתים חסרי אמון והכרות עם מערכת הרווחה. הנערות הללו נדחות ע"י ההורים שמתקשים להתמודד עם התנהגותן וחוששים לקלקול שמם וחינוך ילדיהם הקטנים יותר. גורמים עבריינים מנצלים את הבדידות והמצוקה בה נמצאות הנערות ומורידים אותן לסמים,אלכוהול וחיי רחוב.

מטרות הבית החם:

1. מניעת נשירה של הנערות ממסגרת הלימודים.
2. חיבור הנערה לבי"ס,למשפחה ולקהילה.
3. מסגרת שייכות חברתית לנערות כחלופה לרחוב וצמצום מצבי סיכון.
4. מסגרת של העשרה וגרייה לנערות וציודה בכלים להתמודדות בחיים.

בבית החם יש 30 נערות בגילאים 15-17 המתחנכות בביה"ס "מורשת" בלבד בכיתות ט -יב.
הנערות מגיעות לארוחת צהריים, מקבלות עזרה בשיעורי בית וזוכות לפעילויות מגוונות וסדנאות בתחומים שונים: אומנות, ספורט,מוסיקה והבית היהודי, טיולים.

הבית החם פועל 5  ימים בשבוע בין השעות 13:30-17:30 .
צוות ה"בית החם" מונה 3 אנשי צוות: עו"ס, אם בית ומדריכה.
אחראית" עו"ס פאני וקנין מחלקת נוער וצעירים.  
טלפון: 08-8519151/ 08-8519128

close