image

מית"ר חרדי

מתן מענה לנוער במצבי סיכון, באמצעות מענה שיקומי, טיפולי, לימודי חינוכי וחברתי, על ידי הפעלת המית"ר.
המית"ר  מפתח ומחזק את היכולות האישיות של הנערים מקנה כישורי חיים, מחזק את השייכות לקהילה ופועל לצמצום מצבי סיכון של בני הנוער ושילובם מחדש במסגרות חיים נורמטיביות ויעילות .

כתובת זבוטינסקי 88 מול מכבי האש

דרכי התקשרות – יוסי אנקונינה 08-8519128

close