image

פגיעות מיניות

אלמה - יחידה טיפולית לנשים וצעירות נפגעות אלימות מינית

אחת מכל שלוש נשים עברה ועוברת אלימות מינית במהלך חייה.
הצפת הנושא באמצעי התקשורת ובחברה בשנים האחרונות, הביאה לעלייה במודעות ובמספר הפניות של נשים שנפגעו,  לקבלת עזרה מקצועית.
במטרה לאפשר מענה טיפולי נגיש לתושבות אשדוד, הוקמה יחידה טיפולית עבור נשים וצעירות, אשר חוו אלימות מינית במהלך חייהן.
היחידה ממוקמת במחלקה לטיפול בנוער וצעירים, והטיפול הניתן בה ממוקד בטראומה המינית ובעיבודה.

 המענה הניתן ביחידה

טיפול פרטני - פגישה שבועית עם עובדת סוציאלית המתמחה בטיפול באלימות מינית.

טיפול קבוצתי – המתמקד באלימות מינית באמצעות כלים טיפוליים שונים.

תיווך והפנייה - למענים שונים בקהילה בהתאם לצרכים.

אוכלוסיית היעד

תושבות אשדוד מעל גיל 18.

  • נפגעות אלימות מינית על כל הרצף: החל מהטרדה מינית ועד לגילוי עריות.

 דרך פניה ליחידה הטיפולית

טלפון: רות 08-8519128

או באמצעות דואר אלקטרוני: almaatherapy@gmail.com

close