image

תעודת אזרח ותיק

חוק האזרחים הותיקים, התש"ן – 1989, והתיקון לחוק מגדיר את זכויותיו של האזרח הוותיק בישראל.

הנפקת תעודת אזרח וותיק נעשית ע"י המשרד לאזרחים ותיקים ונשלחת אל האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל הפרישה. 

ליוצאים לחו"ל – זכאות לתעודת אזרח ותיק בינלאומית.יש לצרף צילום דרכון לכתובת דלעיל.

 

המשרד לאזרחים ותיקים / תעודת אזרח ותיק

במידה ולא קיבלת תעודת אזרח וותיק ניתן לפנות למשרד לאזרחים וותיקים , טל' 02-6547025 בימים ראשון-חמישי בשעות 09:00 – 13:00 בצירוף שם, מס' ת.ז וכתובת למשלוח התעודה.

למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק, ניתן לפנות למוקד 8840* של המשרד לאזרחים ותיקים בטלפון 8840* בפקס 02-5605034. 

הנחות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים

· תחבורה ציבורית – 50% הנחה

· אגרת טלוויזיה – פטור

· מופעי תרבות ממלכתיים – 50% הנחה

· גנים לאומיים – 50% הנחה

למקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה

· תרופות – 50% הנחה (למקבלי הבטחת הכנסה במשך 6 חודשים)

· תשלום מופחת של דמי ביטוח בריאות

· פטור מתשלום בעד ביקור ראשוני או שניוני או מרפאות חוץ (למקבלי הבטחת הכנסה במשך 6 חודשים)

תו חניה לתושב ותיק

image

 

עיריית אשדוד שמחה להעניק לתושבי העיר הוותיקים את האפשרות להחנות את רכבם בחניית כחול לבן – בחינם!

 

close