image

הכנה לפרישה

הכנה זו כוללת בחינה של מידת הריאליות שלהן

  • האם חברותיי באמת ימלאו את כל שעות הפנאי שלי?
  • לאיזה קורסים או סדנאות אני יכולה להירשם?
  • ובהתאם להתארגנות זו מומלץ להתחיל בהכנות קונקרטיות עוד לפני הפרישה ולערוך מראש בירורים על אפשרויות לפעילויות, עלויות וכן הלאה.

באופן טבעי שלב זה אמור לכלול גם היערכות כלכלית הכוללת בחינה ריאלית של התוכניות (האם אני באמת יכולה להרשות לעצמי לנסוע לחו"ל מספר פעמים בשנה?) וחלוקת משאבים. בשלב זה חשוב להתעדכן במצב הקרנות והחסכונות, כדי להימנע מ"הפתעות" והערכות כלכליות שגויות.

היבט משמעותי נוסף בו כדאי לערוך הכנה לפרישה הוא ההיבט המשפחתי- בין אישי. השינוי המשמעותי באורח החיים מעורר פעמים רבות ציפיות ושינויים ביחסים, וחשוב לערוך תיאום ציפיות: האם הילדים מצפים שתטפלי בנכדים על בסיס קבוע?

האם אתה מצפה שאשתך תבלה איתך את מרבית שעות היום? האם תהיו מעוניינים בחלוקת תפקידים מחודשת בבית, לאחר הפרישה?

במקביל להכנה בהיבטים משמעותיים אלו, היבט משמעותי לא פחות הוא ההכנה במישור הרגשי: עצם העיסוק בהכנות והדיבור עליהן מאפשר לשתף גם ברגשות והתחושות בנוגע לפרישה המתקרבת, ויכולת זו מהווה "הכנה נפשית" משמעותית.

close