image

משמעות הפרישה מהעבודה

"העבודה היא חיינו": אנו מבלים את מרבית שעות היום בעבודה וזו משפיעה על קשרינו החברתיים, תפיסתנו העצמית ואורח חיינו. בהתאם, הפרישה מהעבודה מלווה פעמים רבות בשינויים משמעותיים במספר היבטים מרכזיים בחיינו.

השינוי המרכזי ביותר המתרחש עם הפרישה הוא שעות הפנאי הרבות המתפנות. שינוי זה מאפשר השקעה בתחומי עניין, תחביבים ובילויים חברתיים ומשפחתיים אך עשוי להיות מלווה גם בחששות ואכזבות הנלווים לגילויים כי מנוחה שלמה נמאסת מהר יחסית וכי מערכת שעות מלאה באוניברסיטה אינה מהנה כפי שהייתה בגיל 25. במקביל, מביא השינוי באורח החיים גם לשינוי בדפוסי היחסים המשפחתיים והחברתיים, אשר עשוי להביא להתקרבות והשקעה מחודשת אך גם לקונפליקטים ופערי ציפיות. פערים אלו עשויים להתגלות בין בני זוג ("מה פתאום הוא נדחף לי למטבח?", "ציפיתי שאחרי הפנסיה הוא יעזור יותר בבית") ומול הילדים הבוגרים ("הנכד כבר בחטיבה! הוא לא רוצה לבוא כל יום לסבא וסבתא!"). כמו כן, פעמים רבות מלווה הפרישה בהתרחקות מהמעגל החברתי של קבוצת העובדים.

שינויים אלו ועצם הפרישה מעוררים לא פעם גם תחושות, חרטות ותהיות של האדם לגבי עצמו: איך "בזבזתי" שנים בלי להקדיש זמן למשפחה? מדוע החיים שלי נדמים ריקים כל כך ללא העבודה? מה אני שווה, בעצם, כאשר איני אחראי עוד על מאות האנשים שהעסקתי רק לפני חודשיים?

close