image

הרחבת הקריטריונים

ועידת התביעות מנהלת כל העת מו"מ עם ממשלת גרמניה לשם הרחבת הקריטריונים לזכאות למענק מטעם קרן הסיוע. מומלץ להתעדכן מדי פעם באתר קרן הסיוע.

דוגמאות להרחבת הקריטריונים

באפריל 2011 פירסמה ועידת התביעות הודעה לפיה במו"מ עם ממשלת גרמניה הושגה הבהרה כי הגבלות חופש כגון עוצר, הגבלה על מקום מגורים, הגבלה על חופש התנועה (כולל איסור כניסה למקומות ציבוריים ואיסור נסיעה בתחבורה ציבורית), הגבלות קניות וחובת דיווח לרשויות; עשויות מעתה להקנות זכאות למענק חד-פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות במימון ממשלת גרמניה. בעקבות הרחבת הקריטריונים גם יהודי מרוקו, טוניסיה ורומניה שסבלו מהגבלת חופש על ידי השלטונות ואינם מקבלים קצבה ממקור גרמני, עשויים להיות זכאים לסיוע, וכן יהודי בולגריה שהיו מתחת לגיל 10 בזמן הרדיפות (ולא חויבו לענוד טלאי צהוב). להודעה בנושא לחץ כאן

בדצמבר 2011 פירסמה ועידת התביעות הודעה לפיה במו"מ עם ממשלת גרמניה הושגה הכרה בזכאותם של יהודים אשר נמלטו מאזורים שלא נכבשו על ידי הנאצים למענק פיצויים מגרמניה. להודעה בנושא לחץ כאן.

יהודים שנרדפו במלחמת העולם השניה וגרים כיום במדינות ברית המועצות לשעבר, יכולים החל מנובמבר 2012 להגיש בקשה למענק חד פעמי של 2,556 יורו. בחודש ספטמבר 2012 יופיעו באתר ועידת התביעות טפסים מיוחדים לתביעה.

נרדפי נאצים אזרחי מדינות ממערב אירופה שעד היום לא יכלו לקבל את המענק מהקרן גם אם לא קיבלו בעבר כל פיצויי ממקור גרמני, יכולים כעת לבקשו. מדינות אלו כוללות את אוסטריה 1938, איטליה 1961, בלגיה 1960, בריטניה 1964, דנמרק 1959, הולנד 1960, יוון 1960, לוקסמבורג 1959, נורווגיה 1959, צרפת 1960, שבדיה 1964 ושוויץ 1961. החל מה-1.1.2012 גם יהודים אלו יהיו עשויים לראשונה לקבל את המענק מהקרן בתנאי שלא קיבלו בעבר כל פיצויי מההסכם הגלובלי בין גרמניה למדינה בה היו אזרחים ביום חתימתו. מועד חתימת ההסכם מופיע על יד שם המדינה.

close