image

מענק חד פעמי מקרן הסיוע

מי זכאי?

ניצולי שואה יהודים אשר במהלך המלחמה נפגעו מרדיפות הנאצים באחת או יותר מהדרכים הבאות:

1. שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה.

2. בריחה מהמשטר הנאצי.

3. "הגבלת החופש" כפי שהוגדר בחוק הפיצויים הגרמני.

4. הגבלת חופש התנועה (כמו עוצר, חובת רישום תוך הגבלת מקום מגורים, ענידת טלאי צהוב).

5. שהו בלנינגרד בין ספטמבר 1941 עד ינואר 1944, או ברחו מלנינגרד בתקופה זו.

6. ברחו בין ה- 22 ביוני 1941 ועד ה- 27 לינואר 1944 מאיזורים בברית המועצות אשר היו מרוחקים עד 100 קילומטרים מההתקדמות הכי גדולה מזרחה של הצבא הגרמני (וורמאכט) אך לא נכבשו לאחר מכן על ידי הנאצים. זכאות זו תכלול יהודים אשר ברחו ממוסקבה וסטלינגרד בין המועדים הרלבנטיים הללו. בקורבנות הזכאים יכללו גם אלה אשר ברחו מלנינגרד אחרי ה- 22 ביוני 1941 אך לפני המצור על העיר שהחל בספטמבר 1941. 

מי לא זכאי?

  • ניצולי שואה המקבלים היום קצבה (רנטה) חודשית ו/או קיבלו בעבר תשלום חד-פעמי ממקור גרמני(קיבלו בשנות ה-50 או ה-60 תשלומים חד-פעמים מהגרמנים על ענידת טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש).
  • מכיוון שמדובר במענק סיוע חד פעמי, מי שקיבל בעבר תשלום מקרן הסיוע אינו זכאי לתשלום נוסף.
close