image

תהליך מימוש הזכויות

לשם קבלת המענק יש להגיש בקשה לקרן הסיוע

להורדת טופס הבקשה בעברית ותרגום לרוסית לחץ כאן

להורדת טופס הבקשה באנגלית ותרגום לרוסית לחץ כאן

להורדת טופס הבקשה בעברית ותרגום לצרפתית לחץ כאן

להורדת טופס הבקשה בגרמנית ותרגום לרוסית לחץ כאן

להורדת טופס הבקשה בגרמנית ותרגום לצרפתית לחץ כאן

לקבלת הסברים לגבי מילוי הטופס, בשפות שונות, באתר ועידת התביעות לחץ כאן

 1. את הטופס יש למלא בצרפתית, אנגלית או גרמנית (לא בעברית!)
 2. יש להגיש את טופס הבקשה הנושא את החתימות המקוריות.
 3. יש לשמור העתק של טופס הבקשה, ושל כל המסמכים שצורפו אליו.
 4. לטופס יש לצרף העתקים בלבד. לא לצרף לטופס מסמכים מקוריים.
 5. יש לצרף לטופס הבקשה צילום של תעודת זהות או דרכון.
 6. פונים אמריקנים מתבקשים לשלוח תעודת social security ואחד הבאים: תעודת הגירה לבנה עם כרטיס הרישום, או green card או כל הוכחה אחרת לגבי אזרחות בארה"ב או סטטוס ההגירה.

יש לצרף לטופס הבקשה צילום של המסמכים הבאים, ככל שניתן

 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. כל העתק מסמך העשוי להוכיח שהות תחת הכיבוש הגרמני.
 5. ל העתק מסמך העשוי להוכיח את מקום המגורים לפני או אחרי הרדיפות תחת הכיבוש הגרמני.

 

 • יש לאמת את החתימה על הטופס ואת תעודות הלידה והנישואים (על-ידי עו"ד, בנק, קונסוליה גרמנית או כל שירות סוציאלי בעל חותמת).
 • את הטופס המלא והחתום יש לשלוח ל: ועידת התביעות - קרן הסיוע, ת.ד. 29254, תל אביב 61292

מידע נוסף והנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה

close