image

מוצרי ספיגה

 

קשישים המתקשים לשלוט בסוגרים או שאינם מסוגלים להגיע לשירותים יכולים להשתמש במוצרי ספיגה מגוונים על פי הצורך. בחלק מהחברות ניתן להשתמש בגמלת הסיעוד לצורך מימון ההוצאות.

קשישים מוגבלים בתפקוד המתקשים לכבס בעצמם את בגדיהם יכולים להיעזר בשירותי כביסה בתשלום מוזל או דרך גימלת הסיעוד.

אנוש - 09-7669477 -שלוחה 124.

יעקובסון - 03-9089508 -2659919- 052.

 כמיטק - 7401402- 09 -שלוחה 4. 

חוגלה שקמה - 08-9772800- 08-9772723.

 

close