image

מרפאת שיניים קהילתית

 

ex.Message

מרפאת השיניים קהילתית - רח' סטרומה 5 טל. 8522919

פתוחה לכל מי שמחזיק כרטיס תושב ותיק – זכאי לטיפול שיניים במחיר מסובסד.המרפאה מטפלת באוכלוסיית הקשישים ע"י צוות הרופאים מקצועי .

המרפאה בפיקוח משרד הבריאות ותעריף הטיפול נקבע על פי תעריף משרד הבריאות .לקשישים החיים מאבטחת הכנסה, ניתנת הנחה .

close