image

היחידה להגנה על הזקן ומניעת אלימות

היחידה נותנת שירות לקשישים בסיכון גבוה ובהזנחה או החשופים לאלימות. השירות כולל מידע, ייעוץ, הכוונה, סיוע וטיפול לקשישים ולבני משפחתם.

מטרת היחידה היא מתן הגנה מיידית לקשיש, איתור קשישים בסיכון, העמקת המודעות לנושא בקהילה, הכחדת האלימות, טיפול, ייעוץ והכוונה.

קשישים רבים הנתונים למצבי אלימות או התעללות אחרת חשים בושה, פחד והרגשת כישלון ונמנעים עקב כך מלדווח עליהם.

המרכז למניעת אלימות במשפחה - רח' שבט בנימין 6 רובע י"ב טל': 08-8676646. 

סימנים לזיהוי התעללות בקשישים

מאפיינים פיזיים/רפואיים של הקשיש

 • קשיש עם היסטוריה של נפילות או פציעות בלתי מוסברות
 • כוויות במקומות בלתי צפויים.
 • ביקוש מופרז לתרופות או הימנעות מתרופות.
 • חבורות באזורים מוגנים בגוף או סימנים כחולים.

מאפיינים רגשיים, חברתיים וסביבתיים

 • הזקן מבודד בחדר אחד בבית.
 • זקן חרד ונסער.
 • לבושו אינו נאות.
 • הזקן נראה כנוע באופן מוגזם ומנסה למצוא חן.
 • המטפל דורש להיות נוכח במפגש עם הזקן.
 • במקרים מסוימים אין כמעט נגישות של עובדים מקצועיים ומבקרים.
 • אי תשלומים של מים, מסים, חשמל, אזהרות לפני ניתוק.
 • ניצול כספי או ניצול רכושו של הקשיש.

מאפיינים של המטפל

 • המטפל חולה כרוני (חולה נפש נרקומן).
 • המטפל חולה פיזית ונתון לחרדה ודיכאון.
 • המטפל מותש מן הטיפול ומחוסר שינה.
 • המטפל נתון להתעללות מצד קשיש אנוכי או בעל מוגבלות מנטלית.
 • קיימת היסטוריה של יחסים גרועים בין המטפל למטופל.
 • קיימת תלות כספית הדדית בין המטפל למטופל.
 • התנהגות אלימה בתוך המשפחה היא תופעה נפוצה ושכיחה.

התעללות או נגיעה בזקן

10 שאלות ותשובות בנושא התעללות, הזנחה וניצול כלכלי של זקנים בישראל
יום עיון התוכנית למניעת הזנחה והתעללות באשדוד

קישור למפה- המרכז למניעת אלימות במשפחה

close