image

מוקד קשב

ex.Message

מוקד עירוני

לפני כ-15 שנה הקימה המח' לרווחת הזקן בשיתוף פעולה עם מוקד 106 מסגרת מתנדבים הנקראת "מוקד קשב". בחצי שנה האחרונה נוספו שיחות בשפה האמהרית ע"י גב' מולונש גטה המפעילה בית חם לקשישים יוצאי אתיופיה. הכול החל משולחן אחד בתוך מוקד 106 ומספר מתנדבים. כיום שותפים לתכנית 12 גמלאים מתנדבים, המגיעים באופן קבוע וסדיר עפ"י חלוקת זמנים ביניהם, מדברים בשפות שונות ומספקים שירותי מידע וקשר קבוע עם האוכלוסייה המבוגרת בעיר. לכל הקשישים הבודדים יש כרטיס אישי ומתנדב קבוע שמדבר עימם שיחת חולין יומיומית בשפת אימם.

רכזת התכנית היא נועה קולדון, שביוזמתה אספה את תאריכי ימי ההולדת של 88 הקשישים המקבלים שיחות בוקר ודואגת לברך אותם ביום הולדתם.

המתנדבים מתווכים עפ"י הצורך בין הזקן לבין עו"ס קשישים בלשכות, מבררים עבורם מידע שהם זקוקים לו ועונים על שאלות. מתנדבי "מוקד קשב" הפכו עם הזמן ל"חבר טלפוני". הם זוכים להרבה תודות והערכה מהקשישים עימם הם משוחחים. זה בא לידי ביטוי בדבריו של אחד הגמלאים הבודדים: "את החמצן שלי".

"מוקד קשב" עבר לרחוב ההסתדרות 8 במועדון יהלום, והוא כולל גם מרכז מידע על שירותים לזקן בעיר טל':08-6722102.

 

 

 

close