image

מרכז יום לקשיש

המרכזים מספקים מסגרת חברתית טיפולית ותעסוקתית לאוכלוסייה מבוגרת המתקשה בתחומים שונים של התפקוד היום יומי. השירותים כוללים הסעות מאורגנות, שתי ארוחות, טיפול אישי, התעמלות, מלאכת יד, שירות סוציאלי, הרצאות, טיולים ומסיבות

בתוך המרכז פועלת יחידה מוגנת לתשושי נפש, והשירות בה כולל השגחה, רחצה, ארוחות ופעילויות המותאמות למשתתפים.

המרכזים מיועדים להקלת העומס על משפחות הקשישים הזקוקים להשגחה, והם מאושרים על ידי ביטוח לאומי כחלק מסל השירותים בגמלת הסיעוד.

באשדוד 2 מרכזי יום :

"בית אביב" : רח' קק"ל 15, רובע י', טל':  08-8541766.

מרכז יום : בית אבותאשדוד, רובע ה' טל': 08-8555555.

פנייה  למרכזים נעשית באמצעות עו"ס קשישים בלשכה האזורית או בפנייה ישירה למרכז.

 

close