image

חרשים ולקויי שמיעה

הגדרה: כבדות שמיעה וחירשות 

חירשות היא לקות שמונעת את היכולת לשמוע צלילים וקולות. החירשות יכולה להיות מלאה או חלקית, לפגוע באוזן אחת או בשתי האוזניים.

כיצד מאבחנים?

ניתן לבדוק את השמיעה הן בשיטות אובייקטיביות (בדיקות שמיעה) והן בשיטות התנהגותיות (תגובת הילד לצלילים שונים).

איך מקבלים שירות במחלקת שיקום מוגבלויות

ילד אשר התגלתה חירשותו מלידה או עד גיל 3 ומקבל קצבת נכות מביטוח לאומי, ובגירים (מעל גיל 18) אשר מקבלים סל תקשורת (גם אם ללא קצבת נכות).

עובדים סוציאליים מומחים

מירי פסטרנק

שירה ידעי

נופר בן זקן

08-8516847

08-8516801

08-8516824

miripas@ashdod.muni.il

shirab@ashdod.muni.il

nofamalka@ashdod.muni.il

 

פירוט המסגרות והשירותים

close