image

מסגרות ושירותי שיקום

המינהל לשירותים חברתיים ומחלקת שיקום באשדוד מטפלים בכ – 3000 ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. כפועל יוצא מכך, המינהל מפעיל מערך טיפולי רחב המתחיל מגיל חצי שנה ועד גיל הבגרות. לילדים בגיל חינוך, המינהל מפעיל מסגרות של הארכת יום הלימודים.

להלן המסגרות

close