image

פרויקטים עירוניים

הקדמה

הטיפול הפרטני במשפחות, מחלקת שיקום מפתחת מענים קהילתיים לרווחת התושב עם המוגבלות ובני משפחתו.

להלן הפרויקטים

שם המסגרת

כתובת

טלפון

שם המנהל

אוכלוסיית יעד

קרא עוד

מרכז למשפחה

רח' אליאשוילי 1

054-6792578

 רעות גינזברג

כולם

לפירוט לחץ כאן

פרויקט פארק יחד אשדוד ים
כניסה 8

רח' סטרומה 5
משרד

08-8606778

נמרוד קריספיל

כולם

לפירוט לחץ כאן

קהילה נגישה

רח' אליאשווילי 1

 052-3816808

עמית וולפמן

כולם

לפירוט לחץ כאן

קייטרינג חברתי

היהלומים 5

050-6652860

שושן סוריה

כולם

לפירוט לחץ כאן

close