image

פרויקטים עירוניים

הקדמה

הטיפול הפרטני במשפחות, מחלקת שיקום מפתחת מענים קהילתיים לרווחת התושב עם המוגבלות ובני משפחתו.

להלן הפרויקטים

שם המסגרת

כתובת

טלפון

שם המנהל

אוכלוסיית יעד

קרא עוד

פרויקט פארק יחד אשדוד ים
כניסה 8

רח' סטרומה 5
משרד

08-8606778

דניאלה וינטר

כולם

לפירוט לחץ כאן

קהילה נגישה

רח' אליאשווילי 1

 052-3816808

עמית וולפמן

כולם

לפירוט לחץ כאן

  "קפה וכיף"- קייטרינג חברתי

היהלומים 5

050-6652860

שושן סרויה

כולם

לפירוט לחץ כאן

close