image

מועדונית דוברה

אוכלוסיית היעד : ילדים חרשים וכבדיי שמיעה מגילאי 3-6.

מהות השירות : מסגרת מועדונית שמטרתה מתן מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים  חרשים וכבדי שמיעה ומתן תמיכה חברתית, רגשית  ולימודית.

סוגי הטיפולים הניתנים : סיוע, גרייה, העשרה שפתית, חוגי העשרה – קפוארה, יוגה ובעלי חיים.

שם המנהל : דבורי צור

שעות פעילות : 15:300-17:00.

כתובת : מתנס ט', רח' ראשון לציון 4.

טלפון : 08-8602551

איש הקשר : עו"ס שירה ידעי

close