image

מועדונית כלנית

אוכלוסיית היעד : ילדים חרשים וכבדי שמיעה מגילאי 6-12.

מהות השירות : מסגרת מועדונית שמטרתה מתן מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים  חרשים וכבדי שמיעה ומתן תמיכה חברתית, רגשית  ולימודית.

סוגי הטיפולים הניתנים : סיוע לילדים בשיעורים, גרייה לימודית, העשרה שפתית, חוגי העשרה, ספורט, מוסיקה ומשחק.

מנהל המסגרת : רחל קידר

שעות פעילות : 13:30 -16:30.

כתובת : מתנס ט', רח' ראשון לציון 4.

איש הקשר במחלקה : עו"ס שירה ידעי

close