image

בית מינה - מסגרת תעסוקתית לעיוורים ולקויי ראייה

אוכלוסיית היעד : אנשים עם עיוורון ולקות ראייה בגילאי 20 ומעלה, המתקשים להשתלב בתעסוקה בשוק הפתוח בשל גילם, מוגבלות נוספת או העדר הכשרה מקצועית.

מהות השירות : מסגרת תעסוקתית-שיקומית לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה, שתנאי העבודה בו מותאמים למגבלת הראיה ומקנים לעובדים גמול כספי.

סוגי הטיפולים הניתנים : תעסוקה המותאמת לאוכלוסיית עיוורים/ לקויי ראייה.

מנהל המסגרת : ליאון קורובוצקו

שעות פעילות : א'-ה' 8:00-13:00

כתובת : רח' הראשונים 11, אשדוד

איש הקשר במחלקה : הילה מלכה - עו"ס מרשל 08-8534647

close