image

שי"ל (שירות יעוץ לאזרח)

שי"ל היא יחידה במשרד הרווחה שהוקמה במטרה לסייע במתן יעוץ והכוונה בנושא זכויות האזרח וחובותיו והשירותים הניתנים לו. השירות בתחום ניתן ע"י יועצים ועו"ד הפועלים בהתנדבות מלאה.

עמדת שי"ל בבית משפט

ישנה עמדה שפעילה בבית משפט השלום בשיתוף עם הגורמים בתוך בית המשפט וגם סיוע משפטי מירושלים שיושבים בחדרה ולוד. המתנדבים עברו הכשרה וגם סיווג בטחוני מתאים, מגיעים בכל יום ליד עמדת הסיוע המשפטי של אשדוד.

הפעילות שם גדלה, והשנה היו 661 פניות שקיבלו שירות מקצועי ומצוין.

שכר מצווה

שכר מצווה הוא שירות שניתן בחינם לאזרחים שאינם זכאים לסיוע משפטי (סנגוריה ציבורית).

השירות פועל פעמיים בשבוע: אחת לשבוע באזור ב' במשרדי שי"ל אחה"צ, ואחת לשבוע בבניין העירייה.

במקרים מסוימים בעת הצורך, "שכר מצווה" מלווה את התושב גם לבית המשפט.

תמיכות

נעשה פיקוח ובקרה על פעילות עמותות המסייעות לנזקקים בעיר.

אנו מקבלים פניות ממנהלת התמיכות בעירייה הגב' מזל אסולין. לאחר בדיקה מעמיקה של המסמכים וביקור בעמותה, אנו מחליטים אם תקבל המלצה לתמיכה כספית מהרשות או לא. בשנת 2017 הוגשו לעירייה כ-48 עמותות מתוכם רק 47 עמותות אושרו וקיבלו תמיכה כספית שנתית מהרשות.

 

 

פרטי התקשרות

טלפון: אתי משה -08-8516839/41
פקס: 08-8516895
דואר אלקטרוני: etimo@ashdod.muni.il
שעות פעילות: קבלת קהל:
יום ראשון 10:00-12:00
מתנדבות מוניק וטובה בנושאים כללים, ואריה בנושאים כללים ותביעות קטנות.
יום שני 9:15-12:00
מתנדב אבי בביטוח לאומי וכללי.
יום שלישי 10:00-12:00
מתנדב חנן בנושאים כללים.
יום רביעי 10:30-11:45
עו"ד רחל אלמליח בנושא דיני משפחה, ומתנדב אריה בנושא גישור וכללי.
יום חמישי 10:30-12:00
מתנדב יוסי בדיני עבודה ומתנדבת טובה בנושאים כללים.
שי"ל מוקד מידע ארצי 118
כתובת: רחוב קיבוץ גלויות 1
close