image

התייעלות אנרגטית

החלפת עמודי פנסים

ברחובות העיר בוצעו החלפת עמודים ופנסים לעמודים חדשים בעלי טכנולוגיה לד. פעולה זו מביאה לעיר אשדוד חסכון באנרגיה והקטנת פליטת גזי חממה (CO2). עד כה עיריית אשדוד החליפה כ-2000 פנסים גדולים וקטנים כאחד. כמות זו יחד עם מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית לתאורת הרחובות בלבד מביאה לחיסכון באנרגיה של כ-500 אלף קוט"ש בכל שנה ובנוסף מביאה לצמצום בפליטת גזי חממה בכ-400 טון.

 

עמוד תאורה חדש

עמוד תאורה אנרגטי

עמוד תאורה בכביש

החלפת גופי תאורה בבתי ספר

בשנת 2016 הוחלפו גופי תאורה ב-2 בתי ספר יסודיים (בית ספר צמח א' ובית ספר המגנים) בגופי תאורה חסכוניים, במימון משרד האנרגיה. בשנים הקודמות הוחלפו גם בבית הספר עלומים, ניר, אופק, רבין, מקיף א ומקיף ב' ומעלות. בזכות התייעלות זו נחסכים בכל שנה כ-140 אלף קוט"ש המהווים הפחתה של כ-109 טון בפליטת גזי החממה, בכל שנה.

שימוש באנרגיות חלופיות

מותקנים 13 מתקנים פוטוולטאים על גגות בתי ספר בעיר. בשנת 2013 יוצר כ1.3 מיליון קוט"ש, שהם חיסכון של כ 940 טון גזי חממה, שלא נפלטו לאוויר. בשנת 2016 יוצר כ- 1,028,000 קוט"ש.

ירוק בניין העירייה 

בבניין העירייה קיימת מערכת לחיסכון תפעולי של המזגנים באמצעות 2,115 מזגניות.

כמו כן קיימת מערכת בקרת מבנה אשר שולטת על התאורה הציבורית, מיזוג אוויר כללי וברמת החדר. כתוצאה מכך נרשמה ירידה של כ 10% בצריכת החשמל. כמו כן בוצעה פעילות הסברתית בקרב עובדי העירייה לכיבוי אורות, מזגנים ומחשבים בסוף היום. נעשה כיבוי אורות בסוף היום בכל המשרדים ובמקביל הוכנסה מערכת לכיבוי מחשבים עם החתמת כרטיס יציאה. בנוסף, נעשה מעבר לתחום הווירטואליזציה במחשוב, פעולה שהביאה לחיסכון בחשמל של השרתים. בכל בניין העירייה מוחלפות הנורות בנורות חסכוניות הן במשרדים והן במסדרונות.

close