image

חקלאות עירונית

מהי חקלאות עירונית?

טיפוח ושימוש מרחבים עירוניים לעבודת אדמה וגידול מזון.

כגון: גינות קהילתיות, יער מאכל, חוה אקולוגית, גג ירוק ועוד'

יתרונות:

 חיבור הטבע לעיר, הקטנת איי החום העירוניים, שיפור איכות האוויר, שמירה על המגוון הביולוגי, חיזוק כלכלה מקומית גיבוש קהילה והעלאת איכות החיים בסביבה העירונית.

העיר אשדוד מובילה באימוץ עקרונות פיתוח בר קיימא למען איכות חיים וסביבה בריאה לתושביה, כחלק מחזון ראש העיר: "אשדוד עיר חכמה בריאה  מקיימת, פעילה, יפה ונקייה. תעשה שימוש מושכל ואחראי בנכסיה ומשאביה הטבעיים."

עיריית אשדוד רואה בחשיבות פיתוח ושימור החקלאות העירונית ופועלת לקידום גינות קהילתיות בעיר במטרה להביא את הטבע לעיר, לעודד קהילתיות, להגביר את תחושת השייכות לרובע וחיבור התושבים לערכי  החקלאות, האדמה ולמקורות המזון בד בבד עם עידוד אורח חיים בריא ומקיים.

הגינות הקהילתיות ויער המאכל הן הריאות הירוקות העירוניות, כי המרחב הציבורי שלך ובשבילך.

אתרי חקלאות עירוניים

 

רשימת גינות קהילתיות

מפת גינות קהילתיות

גינות קהילתיות

ברחבי בעיר קיימות ומתוכננות גינות קהילתיות ביוזמת תושבים ופעילים בשיתוף עיריית אשדוד. הרשות תומכת ומסייעת בהקמת הגינות כחלק מיישום אמנת "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה".

 

להלן טעימה קטנה ...

גינה קהילתית דיונה 

גינת תבלין ועצי פרי במתחם מרכז  קהילתי  רובע י

גינה קהילתית דיונה

גינה קהילתית דיונה

גינה קהילתית מוקד קליטה "לצמוח ביחד" - רובע ו – הקהילה האתיופית

גינת תבלין ,ירקות ועצי פרי

גינה קהילתית ברובע ב מועדון אבני חן – לוותיקים ולקהילה האתיופית

צמחי תבלין פרות וירקות

גינה טיפולית אקולוגית, א.ת הצפוני, מרכז שוהם "הצמיחה מתחילה מכאן" - מרכז שיקום וטיפול בהתמכרויות

גינת תבלין, ירקות ועצי פרי

גינה טיפולית שהם

גינה טיפולית שהם

גינת תבלינים קהילתית, מרכז קהילתי טנה- רובע ה.

 הגינה הוקמה ביוזמת פעילי רובע ד'-ה ובשיתוף המד"צים, במסגרת קול קורא ותמיכת המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים ועיריית אשדוד.

גינה קהילתית רובע ה

גינה קהילתית רובע ה

שבילי מאכל קהילתיים- גן הלוחמים – רובע ב.

ביוזמת פעילי רובע ב' ובשיתוף המח' לעבודה קהילתית במסגרת קול קורא ותמיכת המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים ועיריית אשדוד.

שבילי מאכל קהילתיים גן הלוחמים רובע ב

שבילי מאכל קהילתיים גן הלוחמים רובע ב

גינה קהילתית שמואל הנביא- רובע י  (בהקמה).

ביוזמת תושבי שמואל הנביא במסגרת קול קורא ותמיכת המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים ועיריית אשדוד.

close