image

נאמני נקיון

רוצה סביבה נקייה? נמאס לך שאחרים מלכלכים? רוצה להשפיע? 
המשרד להגנת הסבבה מכשיר מתנדבים מתושבי העיר מעל גיל 16, לשמש כנאמני ניקיון עירוניים. בוגרי ההכשרה יוסמכו על ידי המשרד להגנת הסביבה לאכוף את חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 1984. לאחר מכן יוכלו להצטרף ולהתנדב בסיירת הירוקה של מינהלות הרובע לשיפור איכות החיים והסביבה ברובע שלהם.

מועד: מתי שנח לך

משך ההכשרה : שעתיים

מקום : בבית - קורס אינטרנטי

קהל יעד : אזרחים/ פעילים מעל גיל 16

איזו הכשרה מקבלים

  1. רקע כללי על מבנה המשרד להגנת הסביבה ופעילותו.
  2. עיקרי חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 1984.
  3. סקירה על פעילות מערך נאמני ניקיון וסמכויותיו.
  4. הדרכים לדווח על עבירות של השלכת פסולת מרכב לעבר רשות הרבים.
  5. המזהם משלם - דוגמאות לקנסות נגד מזהמי הסביבה.
  6. דוגמאות לפסקי דין בעקבות דיווחים של נאמני ניקיון.
  7. עקרונות לאורח חיים מקיים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות על בסיס יום יומי.

להצטרפות ולקבלת הלומדה - יש למלא את טופס ההרשמה: 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=CleanTrustpersonal%40sviva.gov.il

בסיום מילוי הטופס מקבלים אל הדואר האלקטרוני שם משתמש, סיסמא וקישור ללומדה המקוונת. 

ניתן לעבור הכשרה על ידי לומדה מקוונת- למידה עצמאית, האורכת כחצי שעה בלבד מהמחשב שלך! בסיום הלמידה, יישלח לביתך כרטיס נאמן ניקיון חתום על ידי השר להגנת הסביבה ותוכל/י להתחיל לדווח. 
נאמני ניקיון רשאים לסייע באכיפת חוק שמירת הניקיון ולדווח למשרד להגנת הסביבה על עבירות של השלכת פסולת מרכב לעבר רשות הרבים. גובה הקנסות נעים בין 250 ₪-8000 ש"ח בהתאם לסוג העבירה ולחומרתה 
מצ"ב קישור לאתר האינטרנט לפרק נאמני ניקיון ניתן לקבל מידע אודות פעילות מערך נאמני ניקיון של המשרד להגנת הסביבה.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/neemanenikayon/Pages/default.aspx

ניתן להפיץ את הלומדה בקרב אנשים שחשוב ואכפת להם מהסביבה ומוכנים ורוצים לפעול ולדווח לנו. 
נשמח לעמוד לרשותך לכל שאלה או בירור בטלפון מספר: 073-2733232 שלוחה 1 או לכתובת דוא"ל:

Nikayon@sviva.gov.il
נאמני הניקיון – רווח נקי לך ולסביבה

close