image

אירועים והרצאות

על חוכמה עירונית וקיימות - דר' אורלי רונן

הרצאה: התפוח נפל רחוק מהעץ על קיימות מקומית וגלובלית - עמיעד לפידות

הרצאה: ניהול אתגרי בריאות וסביבה בסביבת העבודה - דר' חגית אולנובסקי

הרצאה: ביומימיקירי - השראה מהטבע לפיתוח בר קיימה - מיכל טופז

אירוע לקהילה: יריד ירוק - תוצרת אשדוד 

סרטון הסברה: דודי האשדודי - צרכנות נבונה

סרטון הסברה: דודי האשדודי - מרכז מיחזור

close