image

המחלקה לתרבות הדיור

הבית המשותף הוא ארגון בקנה מידה קטן ולתפקודו השותף יש השלכות חברתיות וכלכליות. החיים ביחד, תחת אותה קורת גג, מחייבים שיתוף פעולה של הדיירים בכל הקשור לרכוש המשותף. לשם כך נחקק חוק הבתים המשותפים, שהוא הבסיס לפעילותה של האגודה לתרבות הדיור.

 איכות החיים ושמירה על סביבה נקייה בבניין משותף דורש אחזקה וטיפול של חדר המדרגות, הלובי, הגג, החצר, הגינה, החניה וכד'- אלו כמובן שייכים לכלל בעלי הדירות וזהו הרכוש המשותף.

ניהול הבניין ותחזוקתו מתאפשר באמצעות ועד בית הפועל מכוחו של חוק המקרקעין.

 חוקי ועד בית הקבועים בתקנון של הבניין המשותף, קיבלו בשנים האחרונות חשיבות גדולה מתמיד ונועדו לשמירה על הסדר בחיי הבית המשותף ועל חיי שכנות טובים. אם בעלי הדירות בבניין לא יכבדו זה את זה, לא ניתן יהיה לנהל חיים תקינים. אחד מן התפקידים של חוקי ועד בית הוא גביית כספים הדרושים לאחזקת הרכוש המשותף.  

אמנת השירות

לשפר ולטפח את איכות החיים של הדיירים בבתים המשותפים בארץ.

 נטפח תרבות ארגונית ממוקדת לקוח, שבה מצוינות בשירות היא ערך מוביל ונפעל תמיד להשיג את שביעות רצון לקוחותינו. אנו רואים בלקוחותינו שותפים לעשייה ומהווים עבורם בית, בו יוכלו לקבל בכל עת ייעוץ ומענה. נעודד את לקוחותינו וניתן להם את מרב הכלים והסיוע, לניהול תקין של ענייני הרכוש המשותף ושיפור איכות החיים שלהם בבית המשותף. 

פעילויות המחלקה  

 • האגודה לתרבות הדיור הארצי - סל שירותים.
 • ציוד לוועדי בתים במחירים מסובסדים, מבצעים.
 • סדנאות, קורסים והשתלמויות.
 • תחרויות.
 • שיפור חזות מבנים.
 • בניין ירוק.
 • סניף מצטיין.
 • תודות - שיתופי פעולה.
 • כדאי לדעת.
 • ברכות ואיחולים.

 

הדרכה וסיוע לנציגות הבית המשותף 

 מחלקה לתרבות הדיור בעיריית אשדוד מעודדת את הדיירים בבניין המשותף לבחור נציגות ועד בית ומדריכה אותם בניהול תקין של הרכוש המשותף. 

כמו כן, נציגות הבית המשותף תוכל להסתייע משירותי המחלקה לתרבות הדיור בעיריית אשדוד ללא כל תמורה באמצעים הבאים:

 השתתפות באסיפת דיירים לבחירת נציגות ועד הבית.

 הדרכה וסיוע בניהול הרכוש המשותף.

 • סיוע מול המחלקות השונות בעירייה: תברואה, פיקוח, מוקד עירוני וכד'.
 • מתן חומרי עזר במחיר סמלי: תיק ועד בית, דו"ח הוצ'/הכנסות, פנקסי קבלות, מדבקות וכד'.
 • הפניה למרכז גישור במקרה של סכסוכי שכנים - ללא תשלום.
 • השתתפות בסדנאות.
 • מכירת ציוד במחיר מסובסד כגון: צבע לבן 18 ליטר, מראה גדולה ללובי, תיק עזרה ראשונה.
 • קשר שוטף, יחס אישי ואוזן קשבת לכל פנייה.

  

ועדי בתים המעוניינים בשירותינו, מוזמנים להירשם במחלקה. 

 

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון
אסנת בן-לולו מנהלת מחלקת תרבות הדיור 08-8545362

 

 

close