image

סדנאות, קורסים והשתלמויות

"ניהול הבית המשותף" לוועדי בתים

ועדי הבתים המשתתפים בקורס זה מביעים שביעות רצון רבה במעורבות האגודה לתרבות הדיור בשיתוך הרשות העירונית מתכני הקורס ומהשירותים הרבים המוצעים ע"י המחלקה לתרבות הדיור. 

החובות והזכויות של בעלי הדירות ונציגות הבית, הליך החוקי לבחירת ועד הבית, שיתוף פעילות בין התושב למנהלות הרובעים, איתור צרכים, ייעוץ חשבונאי להכנת דוחות כספיים, ביטוח הרכוש המשותף, ייעוץ הנדסי לליקויים בבניין, תמ"א 38, אחזקת מקלטים וציוד הנדרש לשעת חירום, חילוץ ממעליות, התנהגות בזמן רעידת אדמה, תחזוקת הגינה המשותפת, בניין ירוק, ניצול פסולת ביתית ומחזור, שימוש מושכל בחשמל, שיפור איכות השירות, גישור ומתן כלים מקצועיים לפתרון סכסוכי שכנים.

המחלקה לתרבות הדיור, בשיתוף מנהלות הרובעים, פתחה בתאריך 29/5/13 קורס ניהול הבית המשותף לכ-30 ועדי בתים בעיר. קורס ניהול הבית המשותף מעניק למשתתפיו ארגז כלים המסייע בניהול ועד הבית, הקורס יימשך כחודשיים (7 מפגשים) ועוסק במגוון נושאים לניהול איכותי ויעיל של ועד הבית והנכס המשותף, כגון:

נושאי הקורס

 • חובות וזכויות בעלי הדירות ונציגות הבית, הליך לבחירת ועד בית
 • קשר עם התושב במנהלות הרובעים - איתור צרכי הרובע
 • ייעוץ חשבונאי להכנת דוחות כספיים
 • ביטוח ברכוש המשותף
 • ייעוץ הנדסי לליקויים בבניין, תמ"א 38
 • אחזקת המקלטים וציוד נדרש לשעת חירום
 • חילוץ ממעליות, התנהגות בזמן רעידת אדמה
 • תחזוקת הגינה המשותפת – חסכון במים
 • בניין ירוק – ניצול פסולת ביתית ומחזור
 • שימוש מושכל בחשמל
 • שיפור איכות השירות
 • גישור - כלים ומיומנויות בפתרון סכסוכי שכנים

הקורס מועבר על ידי מרצים מקצועיים ומרצים מטעם האגודה לתרבות הדיור. ועדי הבתים שנרשמו קיבלו שי מכתביה מהודרת  ונהנו והתרשמו מההרצאה הראשונה של עו"ד סמי ישראל מטעם האגודה לתרבות הדיור בנושא חוקי המקרקעין ותמ"א 38.

close