image

אגף נטיעות

 אגף הנטיעות והפיתוח אמון על תכנון, פיתוח ותחזוקה של שטחים ירוקים באשדוד במטרה להעניק לתושבי העיר ולמבקרים בה עיר בעלת חזות מסודרת, מעוצבת, יפה למראה ובעלת איכות חיים גבוהה.

תחומי פעילות עיקריים

 • תכנון ופיקוח על פרויקטים של פיתוח גינון ציבורי וגינון במוסדות ציבור.
 • תכנון, פיקוח וביצוע של שיקום גינון ציבורי ופיתוח ושיקום גינון במוסדות חינוך וציבור.
 • התקנת ואחזקת ריהוט רחוב/ גן, מתקני משחק ומתקני כושר ברחבי העיר.
 • תחזוקת 600 דונם גנים ציבוריים, חורשות, שדרות, כיכרות וטיפול באלפי עצי הרחוב בעיר.
 • תחזוקת הגינון והשקייה בבתי הספר וגני הילדים.
 • תחזוקת מתקני המשחק ומתקני הכושר שבגנים הציבוריים ובטיילות.
 • תחזוקת משטחי הדשא באצטדיון הכדורגל ומגרשי האימונים העירוניים.

 ביצוע פרויקטים מרכזיים

 • שתילת צמחים עונתיים ברחבי העיר בהיקף של כ-200,000 צמחים פעמיים בשנה בסתיו ובאביב.
 • עיצוב עצי הפיקוס בשדרות ורחובות העיר.
 • השלמת צמחים בערוגות קיימות בשדרות העירשיקום ושדרוג מערכות השקיה קיימות לחיסכון במים.
 • שיקום ליד רחוב הנריטה סולד – רובע ב'.
 • שיקום גן ליד רחוב יצחק שדה – רובע ב'.
 • שיקום גן ליד רחוב אבן גבירול – רובע ב'.
 • שיקום מדרכות מסוכנות בגן הלוחמים – רובע ב'.
 • שיקום גן ליד רחוב אחיעזר – רובע ג'.
 • שיקום גן אבנר לביוב – רובע ו'.
 • שיקום גן ליד רחוב היסמין – רובע ח'.
 • פיקוח על עבודות גינון והשקיה בגנים ציבוריים וגינון ברחובות רובע י"ז – בביצוע חפ"א.
 • פיקוח על עבודות גינון והשקיה בגנים הציבוריים וגינון ברחובות רובע ט"ז – בביצוע חפ"א.
 • פיקוח על עבודות גינון והשקיה בטיילת משה דיין (קטע דרומי) – בביצוע חופית.
 • פיקוח על עבודות הפיתוח בפארק אשדוד ים – בביצוע חופית.

פרויקטים עתידיים

 • שיקום גן ליד רחוב חיבת ציון – רובע א'.
 • שיקום מעבר מרחוב השייטים לרחוב הצוללים – רובע ד'.
 • הקמת פינה לכלבים בגן מרכזי ד'.
 • הקמת פינה לכלבים בגן מרכזי ה'.
 • השלמת פיתוח גן אלון – מעבר מרחוב ברנר – רובע ה'.
 • שיקום גן ליד רחוב בית אל – רובע ג'.
 • שיקום גן ליד רחוב חטיבת כרמלי – רובע ג'.
 • הקמת מתקני משחקים בגן ליד רחוב אלקלעי – שד' יצחק הנשיא – רובע ג'.
 • הקמת פינה לכלבים גן אבנר גרעין – רובע י'.
 • הקמת מתקני משחק בגן שבט דן – רובע י"ב.
 • הקמת פינה לכלבים גן אבנר גרעין – רובע י"ג.
 •  פיתוח סביבתי כיכר תל חי – סטרין – רובע י"ז.

close