image

תו חניה לתושב אזורי

זכאים לקבלת התו

  1. דיירי הרחובות רמב"ם, רוגוזין והראשונים בהתאם למסמך המצורף.
  2. הצגת ת.ז + כתובת עדכנית + רישיון נהיגה בתוקף +ר ישיון רכב ע"ש המבקש. ארנונה אחרונה משולמת. {חוזה שכירות במידה והדירה מושכרת}
  3. הבקשה מוגבלת ל-2 כלי רכב.

רשימת הרחובות הזכאים 

תו חניה אזור 1 בצבע אדום

 רובע א' רחוב רוגוזין בתים מס' 6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42  (לא קיים רוגוזין מס' 24)

תו חניה אזור 2 בצבע ירוק

 רובע ב' רחוב רמב"ם מס' 2

תו חניה אזור 3 בצבע כחול

 רובע א' רחוב הראשונים בתים מס' 25-27, רובע א' רחוב הראשונים בתים מס' 26 מעל החנויות

 

זכות החנייה תתאפשר רק אם התו מודבק במקומו

 

 

 

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-9568063
דואר אלקטרוני: parking@ashdod.muni.il
שעות פעילות: שעות קבלת הקהל:
ימים א'-ג' מ- 8:15 ועד 13:00, מ- 16:15 ועד 18:15 | ימים ב', ה' מ- 8:15 ועד 13:00 | יום ד' אין קבלת קהל

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ג' מ- 8:15 ועד 13:00, מ- 16:15 ועד 18:15 | ימים ב', ה' מ- 8:15 ועד 13:00 | יום ד' – אין מענה טלפונ
כתובת: כתובתנו החדשה: רחוב הקליטה 4 - מרכז שירות לתושב
close