image

דבר ראש העיר

באשדוד, קשה לעתים להבחין בין חלום למציאות. העיר החמישית בגודלה בישראל, המתפתחת בצעדי ענק, מסמלת את שלבי צמיחתה של המדינה ואת ההתמודדות עם אתגריה המרכזיים: באשדוד הוקמו תשתיות לאומיות ומפעלים גדולים, נקלטו עשרות אלפי עולים אשר יחד עם ותיקי העיר בנו חברה חדשה ומודרנית עם איכויות חיים גבוהות. 

באשדוד החלומות הופכים בקצב מדהים למציאות ובה רואים כבר היום את יתרונות המחר. אשדוד ניצבת כיום בפתחה של תקופה חדשה. עם כניסתי לתפקיד, חרטתי על דגלי להגביר משמעותית את  

ההשקעות בחינוך, בניקיון ובחזות פני העיר ולהגביר את השירות לתושב.

במסגרת זו, מרוכז באתר זה מידע רב וחשוב על העיר ומוסדותיה, מעלותיה ויתרונותיה, תוך הקפדה על גישה קלה ומהירה למידע, לטובת הגולשים הרבים הפוקדים את עמודיו, מן הארץ ומן העולם.

גלישה נעימה ו... בואו לבקר באשדוד!

 

שלכם, 

ד"ר יחיאל לסרי

ראש העירclose