image

מחלקה לחינוך יסודי

בחינוך היסודי 24 בתי ספר ממלכתיים ו- 14 בתי ספר ממלכתיים-דתיים, בהם כ- 445 כיתות. בבתי הספר משולבות כיתות לקויות למידה וקיימים בתי ספר ייחודיים.

מנהלי בתי הספר פועלים במשותף סביב מטרות חינוכיות המתגבשות ב'פורום המנהלים' ועל פי מתווה הפעולה שנקבע בהתאם למדיניות משרד החינוך והרשות המקומית.

שותפים עיקריים לעשייה הברוכה בבתי הספר היסודיים הם מנהלי בתי הספר ומפקחי משרד החינוך: הגב' אושרה שלייפר, מפקחת בתי הספר הממלכתיים ומר מיכאל פיקאר, מפקח בתי הספר הממלכתיים-דתיים.

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545407/8
פקס: 08-8677339
שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:30-16:00
כתובת: בניין העירייה, קומה 1, חדר 114

חזון המחלקה לחינוך יסודי

 • קידום ההישגים הנדרשים לרכישת מיומנויות היסוד בבתי הספר היסודיים לכלל מגוון תלמידי היסודי בעיר אשדוד, מיומנויות יסוד הן בהיבט הלימודי והן בהיבט הרגשי חברתי.
 • קיום דיאלוג פורה ומעשיר בין כל הגורמים המשפיעים על קידומו של התלמיד/ה: הורים- מורים- קהילה.
 • מתן מענה לפרט ולצרכיו וסיוע לקידומו של התלמיד בהיבט הלימודי והרגשי (מתקשים ומצטיינים כאחד).
 • עידוד יצירתיות ויוזמות חינוכיות תוך היענות לצרכיה הייחודיים של המערכת החינוכית הקהילתית.

מטרה מרכזית

להוות כתובת ברורה עבור מנהלי בתי הספר היסודיים ולטפל ביעילות ובאפקטיביות בכל פנייה.

תוכניות לימוד במחלקה לחינוך יסודי

 • בפדגוגיה - ניהול תהליכי הוראה, למידה והערכה. מיצוי, מצויינות, והצטיינות.
  • שחמט
  • אולימפיאדת חשיבה
  • ניצני מדע
  • ניצני מצויינות
  • מועדוניות ותגבור לימודי
  • תוכנית 'רצף במעברים' (מהגן ליסודי ומהיסודי לחטה"ב).
  • ימים מקוונים במסגרת מערך תקשוב עירוני - כיתות מקוונות, "עת הדעת", סדנאות לגלישה נבונה ובטוחה, סביבות למידה מתוקשבות, מחשב לכל מורה, אתר בית ספרי ועידוד יזמות ועוד.
  • ימים מדגימים במתמטיקה ושפה- 'אשדוד עיר קוראת', יום הפאי הבינלאומי במתמטיקה ועוד.
 • בטיפוח ערכים
  • אומנות ומוסיקה - תזמורת בית ספרית, בי"ס שר, ביקורים במוזיאונים ועוד.
  • חינוך סביבתי וחברתי - קיימות, כנס הרשת הירוקה, שבוע איכות הסביבה, מנקים את העיר ועוד.
  • מורשת וזהות יהודית -ערב סליחות עירוני, מתאהבים בתנ"ך, סדרי ט"ו בשבט עירוניים, 'בשבילי ירושלים', ערבי שירי לוחמים ועוד.
  • מעורבות קהילתית - פרלמנט ילדים, כנס מועצות התלמידים, כנס מתנדב צעיר, קוראים ביחד.
  • בריאות וספורט.
 • בטיפוח אקלים מיטבי
  • הטיפול בפרט - ילדים בסיכון בהיבט המניעתי והטיפולי.
  • מעורבות הורים - תוכנית סדנאות והרצאות להורים במסגרת הבית ספרית.
  • 'עיר ללא אלימות'.
  • 'ידיד לחינוך' עמותת גמלאים מתנדבים הפועלים בבתיה"ס היסודיים.

תוכניות נוספות הפועלות במסגרת בתי הספר היסודיים להשגת מטרות אלו

תוכניות קר"ב, צפרות, תפור עלי, נתיב האור, מתנדבים באנגלית.

לטיפול בפרט - חדרי שלווה, צח"י, אח"מ (התוכנית הלאומית, הג'וינט וקרן רש"י). 

מיל"ת, F.R.Y , פל"א, ספריות (במחלקה לתוכניות יחודיות בחינוך).

בתי ספר יחודיים

בית ספר צמח לאומנויות - ממלכתי.

בית ספר שז"ר למדעים - ממלכתי.

בית ספר יהלם למידענות ותיקשוב - ממלכתי-דתי תורני.

בית ספר נעם ובית ספר שילה על איזוריים- ממלכתיים-דתיים תורניים.

 

לרשימה מרוכזת של התוכניות החינוכיות בחינוך היסודי לחץ כאן

לרשימת מוסדות החינוך היסודיים לחץ כאן

  

close